LLP sin skriftserie

I LLP sin skriftserie er det utarbeidd tre hefter som ein kan kjøpe ved å rette seg til LLP sitt sekretariat. Pris pr hefte er kr 100 + porto for medlemer, og kr 150 + porto for ikkje-medlemer.

Lokalt arkivarbeid

Heftet «Lokalt arkivarbeid» inneheld materiale til eit kurs med samme navn der målet er å gje deltakeranene ei grunnleggjande innføring i arkivarbeid. Heftet og kurset er delt i fire hovedemner:
– Lokale arkivinstitusjonar sine oppgåver og organisering
– Rutiner for mottak av arkiv
– Prinsipp for ordning og katalogisering av arkiv
– Reglar for innsyn og formidling av arkiv

 

 

Arkivarbeid i museene

 

Arkivarbeid i bibliotekene

Heftet «Arkivarbeid i bibliotekene» inneheld eit kurs der målet er å gje tilsette i bibliotek ei innføring og rettleiing i arkivarbeid. Kurset dekker fylgjande tema:

– Lover og retningslinjer
– Bevaringspolitikk og bevaringsplanar
– Behandling av ulike typar arkiv
– Bevaring, ordning og registrering av ulike typer materiale
– Praktisk behandling og bruk av arkivmaterialet.