Våre prosjekt og utval

 

Fylkeskommunal administrasjonshistorie:

Prosjektplan 2012

Nyheiter knytta til prosjektet:

- «Prosjekt om Fylkeskommunal administrasjonshistorie godt i gang» (25. februar 2014)

- «Prosjekt om Fylkeskommunal administrasjonshistorie har starta opp» (17. oktober 2013)

- «Kulturrådet løyver 250 000 til LLP-prosjekt» (29. januar 2013)

Artiklar på Wikipedia: