Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Besøksadresse:
Kalfarveien 82, Bergen.

Vis større kart

Postadresse:
c/o Bergen Byarkiv
Pb 7700, 5020 Bergen

Fakturaadresse
Landslaget for lokal og privatarkiv
C/O Visma services Norge AS
Postboks 6550
7439 Trondheim

Faktura på e-post
invoice.848663@vismabpo.no

E-post:
postmottak@llp.no

Tlf:
0047 – 976 49 262

Nettsider:
www.llp.no

Organisasjonsnummer:
978610692