Arbeidsutval

 

LLP sitt arbeidsutval er sett saman av leiar, nestleiar og organisasjonssekretær. Arbeidsutvalet er underlagt, og rapporterar til, styret. Arbeidsutvalet sine fullmakter er avgrensa til den daglege drifta av organisasjonen og til arkivpolitiske utspel som ligg innanfor dei rammene som går fram av vedtak i styret og på landsmøtet.

 

Tom Oddby
Styreleiar
e-post: Tom.Oddby@drmk.no
Tlf: 92045612

Cecilie Lintoft.
Nestleiar
e-post: cecilie.lintoft@kul.oslo.kommune.no
Tlf: 23460344/92442312

Inger Lene Nyttingnes
Organisasjonssekretær
e-post: postmottak@llp.no
Tlf: 976 49 262