Arbeidsutval

 

LLP sitt arbeidsutval er samansett av leiar, nestleiar og organisasjonssekretær. Arbeidsutvalet er underlagt, og rapporterar til styret. Arbeidsutvalet sine fullmakter er avgrensa til den daglege drifta av organisasjonen og til arkivpolitiske utspel som ligg innanfor dei rammene som går fram av vedtak i styret og på landsmøtet.

 

Karin Gjelsten
Styreleiar
e-post: Karin.Gjelsten@bergen.kommune.no
Tlf: 555 66 184 / 481 11 723

Tom Oddby
Nestleiar
e-post: Tom.Oddby@drmk.no
Tlf: 92045612

Inger Lene Nyttingnes
Organisasjonssekretær
e-post: postmottak@llp.no
Tlf: 976 49 262