LLP-representasjon

 

Styret i stiftelsen ASTA
Terje Haram, Bergen Byarkiv (styreleiar)
Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg
Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (Vara for Terje Haram)
Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (Vara for Wenche Risdal Lund)

Styringsgruppe ASTA 5
Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet
Arne Skivenes, Bergen Byarkiv
Snorre Dag Øverbø, Aust Agder kulturhistoriske senter

Samdok
Strategigruppe for private arkiv: Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv
Strategigruppe for arkiv i e-forvaltning: Petter Høiaas, IKA-Kongsberg
Strategigruppe for kommunale arkiv: Tom Oddby, Drammen byarkiv

Prosjekt for standardisering av arkivbeskrivelse og registrering
Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv