LLP-representasjon

 

Styret i stiftelsen ASTA
Terje Haram, Bergen byarkiv, leiar.
Wenche Lund, IKA Kongsberg.
Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (1.vara).
Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal (2. vara).

Styringsgruppe ASTA 5
Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet.
Arne Skivenes, Bergen Byarkiv.
Snorre Dag Øverbø, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Referansegruppe, arkivportalen.no, ASTA
Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen.
Ellen Røsjø, Oslo byarkiv.
Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.
Arne Skivenes, Bergen Byarkiv.

Styret i ABM-media
Hilde Elvine Bjørnå, Interkommunalt arkiv i Troms.

Styringsgruppa for Det 6. norske arkivmøtet
Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv.

Arkivdagen
LLP sitt formidlingsutval

DIAS referansegruppe
Torleif Lind, IKA Kongsberg.

Prosjekt for bevaring og kassasjon i offentleg sektor
Torleif Lind, IKA Kongsberg.

Kulturvernforbundet
Torveig Dahl, Valdresmusea.

BETTY-samarbeidet
Orie Kamura, IKA Finnmark.

Sjå òg:
Fylkeskontaktar