LLP-representasjon

 

Styret i stiftelsen ASTA
Terje Haram, Bergen byarkiv, leiar.
Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg.
Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (Vara for Terje Haram).
Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal (Vara for Wenche Risdal Lund).

Styringsgruppe ASTA 5
Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet.
Arne Skivenes, Bergen Byarkiv.
Snorre Dag Øverbø, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Samdok
Strategigruppe for private arkiv: Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv
Strategigruppe for arkiv i e-forvaltning: Ole Martin Rønning, ARBARK
Strategigruppe for kommunale arkiv: Tom Oddby, Drammen byarkiv

Prosjekt for standardisering av arkivbeskrivelse og registrering
Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv

 

 

Sjå òg:
Fylkeskontaktar