LLP sine medlemer

 

LLP har tre personlege medlemer. Me publiserer ikkje namn på personlege medlemer på nettsida, men interesserte kan be om å få sjå fullstendig medlemsliste.