Medlemskap


Institusjonar og personar som arbeider med arkiv eller som er opptekne av arkivspørsmål kan bli medlem av Landslaget for lokal- og privatarkiv.

LLP sitt styre skal godkjenne søknad om medlemskap.

Prisar for medlemskap:
For institusjonar og bedrifter: kr 1300 pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år
Assosiert medlemskap: kr 1000 pr. år
Personleg medlemskap: kr 200 pr. år

Makspris: kr 9500

Medlemskapet varer til det vert sagt opp.

For meir informasjon om organisasjonen og søknad om medlemskap:

e-post: postmottak@llp.no
Tlf: 97 649 262