Rådgjeving

LLP har oppretta eit nettverk av fylkeskontaktar som kan svare på faglege spørsmål frå medlemer.

Dei fylka som ikkje har fylkeskontakt kan rette seg til fylkeskontakt i nabofylket, eller til sekretariatet.

Fylkeskontaktar

Buskerud
Wenche Risdal Lund
IKA Kongsberg
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg
Tlf: 32 86 63 76, Faks: 32 72 49 54
E-post: wenche@ikakongsberg.no

Hordaland
Anne Aune
Hordaland Fylkesarkiv
Pb. 7900, 5020 Bergen
Tlf. 55 23 99 50, Faks 55 23 91 99
E-post: anne.aune@post.hfk.no

Møre og Romsdal
Arnt Ola Fidjestøl
IKA Møre og Romsdal
Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
Tlf: 70 13 44 42, Faks: 70 13 44 41
E-post: arnt.ola.fidjestol@ikamr.no

Oppland
Svein Amblie,
Fylkesarkivet i Oppland
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 02, Faks 61 27 18 01
E-post: svein.amblie@oppland.org

Rogaland
Tor Ingve Johannesen
IKA-Rogaland
Tlf: 51 50 12 80/91 68 57 03
E-post: tor.johannessen@ikarogaland.no

Telemark
Ingrid Skjøtskift,
Lokalhistorisk arkiv, Vinje kommune
3890 Vinje
Tlf: 35 06 23 00
E-post: ingrid.skjotskift@vinje.kommune.no

Troms
Hilde Elvine Bjørnå
IKA-Troms,
c/o Statsarkivet, 9293 Tromsø
Tlf: 90 13 75 35
E-post: hilde.elvine.bjornaa@ikatroms.no

Vest-Agder
Turid Holen
Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS
Tlf: 38 14 55 93 /92 82 19 45
E-post: holen@ikava.va.no

 

Nordland

Oslo

Aust-Agder

Sogn og Fjordane

Østfold

Akershus

Hedmark

Vestfold