Stipend


LLP lyser ut stipend ein gong i året. Utlysingsbeløp og søknadsfrist vert kunngjort når dette er klart. Både enkeltpersonar og institusjonar kan søke, og føremålet med stipendordninga er at dette skal gå til arkivfagleg vidareutvikling, studieturar, eller til utarbeiding av faglege artiklar og litteratur.

Søkjarar må vere tilknytta ein institusjon som er medlem av LLP

LLP sitt styre har fastsett statuttar for stipendordninga. Stipendmottakarar må levere rapport seinast seks veker etter at føremålet er avslutta. Rapporten vert publisert på LLP sine nettsider.

 

Statuttar for stipendordninga