Kryptovaluta, fremtidens verdensøkonomi?

Kryptovaluta-entusiaster er sikre på at de med kryptovaluta har funnet et grunnlag for verdensøkonomien i fremtiden. De mener kryptovaluta er et naturlig neste steg etter gull, papirpenger og elektroniske penger. Potensialet i kryptovaluta er helt klart tilstede.

Det finnes egentlig ikke noen begrensninger for kryptovaluta med et desentralisert og verdensomspennende nettverk. Dersom blokkjeden er designet slik at den kan skaleres i henhold til økt etterspørsel, så kan den vokse seg svært stor.

Vi må heller ikke glemme at mange milliarder mennesker ikke har tilgang til vanlige banktjenester den dag i dag. Men det er likevel mange færre mennesker som ikke har tilgang til en mobil og internett, dette er også de to tingene man behøver for å bruke kryptovaluta.

Datakriminalitet blir også et stadig større problem, derfor er det heller ikke vrient å tenke på en verdensøkonomi basert på et desentralisert og sikret nettverk. Likevel finnes det noen store utfordringer med kryptovaluta med tanke på både internasjonal og nasjonal økonomi sånn som de ser ut i dag.

Problemer med kryptovaluta

Våre banksystemer er på mange måter baserte på regulering og organisering. Når alt er sentralisert blir det mye enklere for regjeringene å ha kontroll pengemessig. Det betyr at alt av transaksjoner går gjennom en bank eller en lignende institusjon som plikter å rapportere om flere forskjellige ting.

Så hvordan skal kryptovaluta passe inn i denne strukturen? Nasjonaløkonomier vil fort få et problem med å skaffe en oversikt over pengeflyten når midler kan flyttes over hele verden på bare minutter, fra sender til mottaker. Ting som skattlegging og inntektsrapportering blir da en svært stor utfordring.

Vi kan si at man har sett en tilnærmet begynnelse på dette problemet allerede. Enkelte land har så og si bannlyst kryptovaluta, mens andre har satt strenge sanksjoner på denne handelen. Andre sliter fortsatt med å holde takt med tiden. Skal kryptovaluta på ordentlig være grunnlag for fremtidens verdensøkonomi så må disse to systemene forenes på et vis.